2,5-letnie dziecko wypadło z okna żłobka

Dziecko wypadło z okna żłobka w Komornikach. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. 2,5-latek spadł z wysokości jednego piętra.

Szczęśliwie upadek nie spowodował u dziecka poważnych obrażeń. Po zdarzeniu maluch został przewieziony do szpitala. Tam został przebadany i pod opieką rodziców opuścił placówkę. Policja sprawdzi teraz, czy okno w zasięgu dzieci było otwarte, czy być może dziecko otworzyło je same.

Za narażenie dziecka, nad którym sprawuje się opiekę, na niebezpieczeństwo grożą surowe konsekwencje prawne.

Art 160 Kodeksu Karnego definiuje je tak:

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl