22 chętnych na zaprojektowanie kładki Berychowskiej

Dwadzieścia dwie prace wpłynęły na konkurs dotyczący wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej nad Wartą i Cybiną.

Kładka ma połączyć rejon Kampusu Politechniki Poznańskiej, czyli tzw. Berdychowa, z południową częścią Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa. Kładka będzie udogodnieniem dla pieszych jak i również dla rowerzystów, dla których ta przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury rowerowej po obu stronach Warty.

Spośród czterdziestu czterech zgłoszeń na wykonanie koncepcji kładki, które wpłynęły do spółki PIM w styczniu tego roku, wybrano dwadzieścia dwa które spełniały konkursowe wymogi. Zwycięzca podpisze umowę, w ramach której zaplanowano 360 dni na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej oraz uzyskanie wszystkich stosownych zgód i pozwoleń niezbędnych do wybudowania obiektu.

Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda 50 tysięcy zł brutto, natomiast autorzy prac z miejsca drugiego i trzeciego otrzymają 25 tysięcy zł. Przewidziano również pulę 30 tysięcy zł do wypłaty za ewentualne wyróżnienia.

Wykonawca który wygra przetarg będzie miał 24 miesiące na wybudowanie kładki.

 

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl