Związkowcy protestują pod siedzibą Aquanet

Na Dolnej Wildzie w pobliżu siedziby Aquanet trwa protest związkowców z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Do tych wystąpień doprowadziły stanowcze nawoływania, by Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonał zmian obowiązujących taryf. Do tej pory bowiem tego nie wdrożono.

INICJATORZY PROTESTU

Do akcji protestacyjnej przystąpiły następujące podmioty: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa Wielkopolskiego i organizacje działające w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

FLAGI CZĘŚCIĄ PROTESTU

Jedną z form protestu jest oflagowanie budynków firm. Przed siedzibą „Aquanetu” na Dolnej Wildzie wywieszone zostały flagi NSZZ Solidarność, Polski a także biało-niebieskie. Ponadto zostały oflagowane samochody służbowe. Można zauważyć także plakat z jasnym sloganem „protest” oraz obwieszczenie upadłości branży.

CO OBURZYŁO ZWIĄZKOWCÓW?

Związkowcy w sposób zdecydowany wyrażają swoje racje, nie godząc się na działania państwowego gospodarstwa Wody Polskie, które dotychczas negatywnie rozpatrywało wnioski spółek wodno-kanalizacyjnych o zmianę taryfy.

DĄŻENIA PROTESTUJĄCYCH

Protestujący dążą do tego, by doszło do szybkiego odblokowania procedury zmieniającej taryfy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponadto czynią starania, by osoby decyzyjne przeszły do procedowania wniosków o nowe taryfy z zastrzeżeniem, że te mają uwzględniać uzasadnione koszty.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl