Zobacz – gdzie wypijesz alkohol nad Wartą

Nowa ustawa zabrania picia alkoholu w miejscach publicznych, jednak miasto pozwoliło na picie pod chmurką nad rzeką w ściśle wyznaczonych strefach. Sprawdź gdzie spokojnie możesz napić się piwa na świeżym powietrzu.

Autor: Urząd Miasta Poznania

Miasto pozwoliło na picie alkoholu nad rzeką w następujących miejscach:

Na zachodnim brzegu rzeki Warty

a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,
b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

Na wschodnim brzegu rzeki Warty

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,
b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,
c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.

O tym, gdzie można wypić „pod chmurką”, a gdzie jest to zabronione nad rzeką będą informować znaki.

(rj)

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl