Zobacz funkcjonariuszki służby więziennej w akcji

Funkcjonariuszki różnych pionów Aresztu Śledczego w Poznaniu ćwiczyły techniki samoobrony i pacyfikacji więźniów. Zobacz zdjęcia ze szkolenia.

Istotnym było również doskonalenie umiejętności współdziałania i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Szkolimy się, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie więzień oraz zabezpieczyć społeczeństwo przed sprawcami przestępstw – pisze służba więzienna

służba więzienna

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

hotel dla psów w Poznaniu
służba więzienna

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

służba więzienna

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie dopuściła kobiety w swoje szeregi.

W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.

Kobiety obecne są we wszystkich działach Służby Więziennej, najwięcej wśród psychologów, wychowawców, terapeutów, personelu medycznego i w działach administracyjnych.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl