Znamy najnowszy rating Poznania. „Miasto pozostanie atrakcyjny dla inwestorów”

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A. Miasto otrzymało stabilną prognozę.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania agencji, że wyniki finansowe Poznania pozostaną stabilne, pomimo osłabienia otoczenia makroekonomicznego i presji na wydatki Miasta wynikającej z wysokiej inflacji, skutków wojny w Ukrainie i wprowadzenia reformy podatkowej „Polski Ład”.

Fitch zwraca uwagę na dobre zarządzanie finansami Poznania ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Podkreśla, że Miasto zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi obligatoryjne oraz liczne usługi dodatkowe. 

„Atrakcyjne miasto dla inwestorów”

Agencja zakłada, że Poznań pozostanie miastem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i dla mieszkańców. Fitch Ratings przypomina również, że Poznań jest drugim najzamożniejszym miastem w Polsce z lokalną gospodarką zdominowaną przez usługi. Na koniec 2022 r. stopa bezrobocia w stolicy Wielkopolski była ponad 5-krotnie niższa niż w kraju.

„Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o jego wiarygodności i wypłacalności” – czytamy w komunikacie.

Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw, ratingi dla Poznania wydaje od 2013 r.

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl