Zmieni się organizacja ruchu w centrum. Powstaje nowe Centrum Pomocy Osobom Starszym

Od 18 stycznia, w związku z budową Centrum Pomocy Osobom Starszym przy ul. Łąkowej dopuszczony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów ciężarowych. Zmiany w ruchu będą dotyczyły odcinka ul. Strzeleckiej od ul. Krakowskiej do ul. Łąkowej oraz skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej.

Od 18 stycznia do końca 2024 roku przy ul. Łąkowej w Poznaniu dopuszczony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów ciężarowych obsługujących budowę na odcinku ul. Strzeleckiej od ul. Krakowskiej do ul. Łąkowej oraz na początkowym odcinku ul. Łąkowej przy skrzyżowaniu z ul. Strzelecką.

Zmiany w ruchu wynikają z budowy Centrum Pomocy Osobom Starszym przy ul. Łąkowej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że w rejonie skrzyżowania ruch pojazdów ciężarowych sterowany będzie ręcznie, a utrzymany zostanie priorytet ruchu tramwajowego.

Na ulicy Łąkowej przy skrzyżowaniu ze Strzelecką czasowo zdemontowane zostaną słupki i stojaki rowerowe oraz skrócona zostanie strefa płatnego parkowania.

czytaj także – Czy dziś drogi pod Poznaniem będą przejezdne? GDDKiA wyjaśnia | wPoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl