Zdążyli przed pierwszym dzwonkiem

550 małych poznaniaków we wrześniu rozpocznie naukę w nowym zespole szkolno-przedszkolnym na Umultowie. Oprócz oferty edukacyjnej placówka oferuje szeroką ofertę sportową.

Nowy zespół szkolno-przedszkolny stanął u zbiegu ulic Umultowskiej, Ślazowej i Zagajnikowej. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 93 i Przedszkole nr 193. Docelowo budynek będzie mógł pomieścić około 700 dzieci.

Aby placówka mogła powstać we wskazanym miejscu, potrzebne było porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, na którego gruntach wybudowano szkołę. Następnie trzeba było spełnić szereg formalności. Zgodę na inwestycje musiał wyrazić m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przypomnę, że kilka osób próbowało zablokować powstanie szkoły i przedszkola. Pomogło wsparcie Rady Osiedla Umultowo, która zbierała podpisy poparcia dla jej budowy – mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

W nadchodzącym roku szkolnym w nowym zespole otwarte zostaną: 4 klasy pierwsze, po jednej klasie drugiej i trzeciej, 3 klasy czwarte, po 2 klasy piąte i szóste oraz jedna klasa siódma. Do tego dochodzi 6 oddziałów przedszkolnych oraz jedna szkolna zerówka. W sumie będzie to 21 oddziałów.

Cały czas zgłaszają się do nas chętni rodzice. Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak bardzo szkoła w tym miejscu jest potrzebna – zauważa Dominika Naworska, dyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 na Umultowie.

Obecnie trwają prace organizacyjne i meblowanie sal. W budynku znajdą się 24 sale lekcyjne oraz 6 oddziałów przedszkolnych. Do tego świetlica, biblioteka oraz czytelnia. Uczniowie będą ieli do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko. Jak zapewnia dyrekcja, wszystko będzie gotowe na pierwszy dzwonek czyli 3 września.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl