Zaniedbane groby powstańcze przejdą renowację

Jest porozumienie w tej sprawie ocalenia od zapomnienia zaniedbanych grobów Powstańców Wielkopolskich. Porozumienie podpisało Miasto Poznań oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Z troski o pamięć bohaterów i godny wygląd miejsc ich pochówku Miasto oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. W jego ramach podjęte zostaną wieloletnie działania na poznańskich cmentarzach komunalnych. Renowację przejdą zaniedbane groby znajdujące się nieopodal głównych szlaków komunikacyjnych nekropolii – informują urzędnicy.

Porozumienie przewiduje także ekshumację szczątków z zaniedbanych mogił położonych w miejscach mało widocznych i trudniej dostępnych. Skremowane szczątki trafią do kolumbarium powstańczego na Junikowie. Sygnatariusze porozumienia zaproszą do współpracy również organizacje społeczne pielęgnujące pamięć o Powstańcach.

Groby Powstańców Wielkopolskich zlokalizowane są na terenie całego województwa. Najwięcej zidentyfikowano ich w Poznaniu – na samych tylko cmentarzach komunalnych spoczęło ponad 3,5 tysiąca weteranów (687 na Miłostowie oraz 2867 na Junikowie). Niestety, wieloma z tych mogił nie ma kto się opiekować, gdyż Powstańcy odeszli bezpotomnie lub ich rodziny rozjechały się po świecie.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl