Kraj

Zakaz handlu w niedzielę. Co o tym sądzą kasjerki supermarketów?

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH wynika, że zdania kasjerów sklepów wielkopowierzchniowych na temat zniesienia ograniczeń handlu w niedziele są mocno podzielone. Prawie połowa badanych opowiada się za liberalizacją przepisów, podczas gdy nieco więcej jest przeciwnego zdania.

W badaniu wzięło udział 100 losowo wybranych kasjerów z całego kraju. Przeprowadzono je metodą CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interview) w połowie maja br. Wyniki wskazują, że 45 proc. respondentów chciałoby całkowitego zniesienia ograniczeń handlu w niedziele. 50 proc. jest temu przeciwnych, a 5 proc. nie ma zdania na ten temat.

Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu komentując te wyniki zauważył, że nie są one zaskakujące. Dodał, że pokrywają się z wcześniejszymi badaniami opinii publicznej. Z kolei dr Maria Andrzej Faliński, były dyrektor generalny POHiD-u, podkreśla, że preferencje kasjerów mogą wynikać z polityki wynagrodzeń w poszczególnych sieciach handlowych.

Obawy kasjerów

Zdaniem Marcina Lenkiewicza, eksperta rynku retailowego z Grupy BLIX niechęć do zniesienia ograniczeń może być związana z obawami przed pogorszeniem warunków pracy. A także ze zwiększoną presją ze strony pracodawców. Kasjerzy mogą obawiać się braku adekwatnej rekompensaty za pracę w niedziele oraz dążenia do utrzymania stabilności i przewidywalności czasu wolnego. Lenkiewicz sugeruje, że kasjerzy mogą być otwarci na pewne modyfikacje przepisów, ale bez całkowitego zniesienia ograniczeń.

Interesującym wynikiem badania jest to, że 69 proc. kasjerów byłoby skłonnych pracować w każdą niedzielę. Tylko, musieliby otrzymywali za to podwójne wynagrodzenie. Tylko 26 proc. badanych odpowiedziało negatywnie, a 5 proc. nie miało zdania. Dr Faliński zaznacza, że wyniki te podkreślają znaczenie wynagrodzenia jako kluczowego czynnika w podejmowaniu decyzji przez pracowników.

Realność wprowadzenia podwójnych płac

Marcin Lenkiewicz zwraca uwagę, że choć teoretycznie podwójne wynagrodzenie za pracę w niedziele jest możliwe. To w praktyce może napotkać na wiele przeszkód. Pracodawcy mogliby być przeciwni ze względu na znaczny wzrost kosztów operacyjnych. Alternatywą mogłaby być automatyzacja, np. zwiększenie liczby kas samoobsługowych.

Maciej Ptaszyński dodaje, że dla większości sklepów wprowadzenie podwójnych wynagrodzeń oznaczałoby znaczne obciążenie budżetu. Koszty płacowe są jednym z najwyższych elementów w strukturze kosztów przedsiębiorstw, a ich wzrost mógłby negatywnie wpłynąć na rentowność firm.

Czytaj też: Radni miasta skrytykowali brak konsultacji przy nowym logo. „Mogliśmy pomóc”

Źródło: MonadyNews

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl