Zadba o czystość powietrza w Poznaniu

Hanna Grunt została pełnomocniczką prezydenta do spraw jakości powietrza. Nowe obowiązki pełni od poniedziałku, 16 lipca. Do zadań pełnomocniczki będzie należało m. in. monitorowanie jakości powietrza na terenie Poznania, koordynowanie działań na rzecz jej poprawy oraz kontakt z instytucjami, które są za to odpowiedzialne. 

Do moich obowiązków należeć też będzie kontakt z organizacjami społecznymi, innymi samorządami i organami państwowymi. Tutaj nie ma granic. Na jakość powietrza w Poznaniu ma wpływ także jego sąsiedztwo – zauważa Hanna Grunt.

To pełnomocnik będzie opiniował inicjatywy podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w mieście oraz wskazywał możliwe rozwiązania. Chodzi nie tylko o koordynowanie działań w ramach już realizowanych programów, ale też podejmowanie nowych inicjatyw. Ważna jest również edukacja. Zadaniem pełnomocnika będzie propagowanie idei czystego powietrza wśród mieszkańców miasta.

Hanna Grunt to doświadczony specjalista. Tematyce związanej z ochroną środowiska poświęciła całe dotychczasowe życie zawodowe. Zaczynała w 1990 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Awansowała na kolejne stanowiska. Po 10 latach objęła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W latach 2007-2011 pracowała w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Od 2011 do 2017 roku była prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od stycznia 2018 r. Hanna Grunt pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ochrony zieleni i ocen oddziaływania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl