Z Kościelnej znika stacja paliw. Będzie zielony pasaż z wodą, kwiatami i miodem. Wiemy kiedy

W niedzielę zatankujemy tu po raz ostatni. I co dalej? Teren po starej stacji paliw ma zająć zieleń. Kiedy jednak zaczną się tu jakiekolwiek prace i poznaniacy zyskają nowy zielony pasaż.

– Chcemy więcej zieleni – to powtarzane jak mantra hasło ma na ustach niemal każdy jeżyczanin. Choć na Sołacz nie jest stąd bardzo daleko, to jednak w bezpośrednim sąsiedztwie trudno na Jeżycach szukać większych połaci zieleni. Miasto zgodziło się z apelem jeżyckich radnych i nie zezwoliło na to, by w dalszym ciągu przy ul. Kościelnej funkcjonowała stacja paliw. W niedzielę zamkną ją na stałe. Da to szanse na połączenie w jedną całość poszczególnych zielonych terenów tzw. owalnicy, czyli przestrzeni znajdującej się pomiędzy obiema nitkami ul. Kościelnej. Teren będzie zrewitalizowany, by poznaniacy i turyści mogli tu spacerować i wypoczywać. Kiedy jest szansa na rozpoczęcie prac i czy w ogóle na zazielenienie tej części Jeżyc znajdą się pieniądze?

Będzie zieleń, będzie retencja

– Miasto Poznań jest na etapie prac projektowych zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja ul. Kościelnej z elementami małej retencji”. Uzyskanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest w III kwartale tego roku, a mówiąc bardziej szczegółowo do końca sierpnia bieżącego roku – wyjaśnia Magdalena Kozielczyk z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

fot. Łukasz Gdak

Jak się od niej dowiedzieliśmy, Miasto na remont i zazielenienie Kościelnej, zamierza pozyskać dofinansowanie ze źródeł europejskich. Przygotowywany jest już wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucję zarządzającą.

Będzie kasa z Unii na zielony pasaż?

– Przebudowa owalnicy ul. Kościelnej została wskazana do naboru w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na styczeń 2025 r. – przedstawia plan przedstawicielka BKPiRM.

Przy realizacji projektu przebudowy ul. Kościelnej BKPIRM współpracuje ze spółką miejską Aquanet Retencja, bo właśnie i na Kościelnej mają się pojawić rozwiązania służące właśnie retencji wody. Jednak nie tylko chodzi o to, by sama woda nie uciekała z Kościelnej, ale i by sami mieszkańcy chcieli pozostawać tu dłużej, ciesząc się zielenią.

– Zachowany zostanie zieleniec. Zostanie on uporządkowany i uzupełniony o funkcje towarzyszące oraz rozwiązania służące retencji wód opadowych. W projekcie przewiduje się stworzenie ciągu ulicznego z nawierzchni mineralnej o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych, połączonego z przestrzeniami do odpoczynku i rekreacji. Stworzona zostanie funkcjonalna przestrzeń z uwzględnieniem wysokiej jakości zieleni i małej architektury – tłumaczy Magdalena Kozielczyk. Jak zdradza planowane jest także zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i uzupełnienie drzew w miejscach, w których ich brakuje.

Jeżyce wreszcie będą miały swój zielony pasaż

– Planowane jest też wprowadzenie rabat kwiatowych i ogrodów miododajnych oraz rozległych klombów z kwitnącymi krzewami i bylinami. W zamierzeniach jest także ograniczenie do minimum powierzchni utwardzonych. Znajdą się one tylko tam, gdzie wymagają tego względy techniczne i użytkowe – przedstawia zamierzenia Miasta przedstawicielka BKPiRM.

Jak się dowiadujemy jest realna szansa, że prace na Kościelnej ruszą w nieodległej przyszłości.

– Realizację zadania i termin rozpoczęcia prac uzależniamy od tego, czy Miastu uda się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W przypadku ich pozyskania zakładamy, że rozpoczęcie prac nastąpi w 2025 roku – zdradza Kozielczyk.

By ich start mógł nastąpić faktycznie już w przyszłym roku, w tej chwili prowadzone są jeszcze intensywne prace projektowe. Nowe wizualizacje zostaną upublicznione po ich zakończeniu.

fot. Łukasz Gdak

Czytaj też: Pod Poznaniem wilk zaatakował psa. „Do lasu na spacer już nie pójdę”

Marek Jerzak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl