Wyłudzili 2,5 miliona złotych dotacji unijnej. Zatrzymało ich CBA

Dwa i pół miliona złotych dotacji unijnej miały wyłudzić trzy osoby z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Sprawa dotyczy środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali trzy osoby – beneficjenta, asystenta i wykonawcę jednego z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucję Pośredniczącą.

Jednocześnie funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania i pracy osób zatrzymanych, w których trakcie zabezpieczono dokumentację, która zostanie teraz przeanalizowana. Dokonano także tymczasowego zajęcia mienia o wartości co najmniej 150 tys. zł — informuje CBA.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w wysokości blisko 2.5 mln zł oraz posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl