Wielkopolska

Odpady medyczne zagrażały zdrowiu ludzi. Szpitale popełniły błędy

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak szpitale w Polsce dbają o standardy zabezpieczenia odpadów medycznych. W wielkopolskich placówkach, w tym również w Poznaniu, wykryto nieprawidłowości.

Odpady medyczne zagrażały zdrowiu ludzi

Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 6 urzędów wojewódzkich, 6 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 6 zakładów opieki zdrowotnej – szpitali oraz 6 podmiotów gospodarujących zakaźnymi odpadami medycznymi. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu tymi odpadami, zarówno na poziomie instytucji publicznych, jak i podmiotów medycznych.

Karygodne postępowanie z odpadami medycznymi

W kilkunastu szpitalach w Polsce, również w Poznaniu i Wielkopolsce, stwierdzono nieprawidłowości w przechowywaniu, odbieraniu i zagospodarowywaniu tego rodzaju odpadów. Brakowało skutecznego nadzoru nad gospodarką zakaźnymi odpadami ze strony zarówno szpitali, jak i organów administracji publicznej. W 12 placówkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sposobu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych, a w 10 zauważono problemy z ich segregacją.

W Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu kontrolerzy zidentyfikowali poważne zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Odpady zakaźne w szpitalu były przechowywane w wysokiej temperaturze, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich czy zwierząt. Worki na odpady były uszkodzone, a z kontenerów wydobywał się nieprzyjemny odór. W tej placówce udział odpadów zakaźnych w masie wytworzonych odpadów medycznych wyniósł aż 99 procent. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wskaźnik ten wyniósł 79,78 procent.

Odpady medyczne

Odpady medyczne to wszelkie substancje, przedmioty lub materiały, które powstały w wyniku działalności leczniczej, badawczej, diagnostycznej, profilaktycznej, pielęgnacyjnej, kosmetycznej, edukacyjnej czy innych działań związanych z ochroną zdrowia.

Mogą one zawierać potencjalnie niebezpieczne substancje biologiczne, chemiczne, radioaktywne lub inne składniki, które wymagają specjalnego postępowania w zakresie zbierania, transportu, przechowywania i utylizacji, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego i środowiska.

Czytaj także: W Wielkopolsce ma powstać elektrownia jądrowa. Minister zdecydowała

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl