Wybory samorządowe 2024. Jak wygląda głosowanie w szpitalach i DPS-ach?

Trwa druga tura wyborów samorządowych. Czy osoby, które są w tym czasie w szpitalach, DPS-ach, więzieniach też w nich biorą udział? Wyjaśniamy.

Każdy, kto przebywa w zakładach leczniczych (szpitalach), domach pomocy społecznej (DPS), czy nawet w zakładach karnych w dniu wyborów jest uwzględniony w spisie wyborców. Wynika to z tego, że komisarz wyborczy był zobowiązany utworzyć odrębny obwód głosowania, jeśli w tych miejscach przebywa co najmniej 15 wyborców. Jak przebiega głosowanie?

Szpitale i domy pomocy społecznej mają odrębne komisje wyborcze. Wykaz pacjentów i mieszkańców DPS-ów został sporządzony przed wyborami. Wyborcy, którzy trafili do szpitala przed dniem głosowania, a nie są w szpitalnym spisie wyborców, zostali dopisani do niego w dniu wyborów. Natomiast pacjenci, którzy trafili do szpitala w dniu wyborów, mogą zagłosować pod warunkiem, że mają czynne prawo wyborcze i zapisali się najpóźniej dzień przed datą wyborów do spisu wyborczego. Wówczas automatycznie zostali wykreśleni z list obwodów, w których byli zameldowani.

fot. Łukasz Gdak

Głosowanie w DPS-ach

Każdy, kto nie jest ubezwłasnowolniony, ma czynne prawo wyborcze w domach pomocy społecznej. Mieszkańcy DPS-ów, jeśli poruszają się samodzielnie lub na wózku, nie mają problemu, aby dojść do lokalu wyborczego na terenie ośrodka. W przypadku osób przewlekle somatycznie chorych (leżących) komisja najczęściej podejmuje decyzje o tym, żeby przejść się po pokojach z tzw. urną pomocniczą.

Osoby leżące pytane są, czy chcą oddać głos. Z urną pomocniczą może chodzić połowa komisji wyborczej, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni. Kodeks wyborczy dopuszcza pomoc osobie niepełnosprawnej w oddaniu głosu – udzielić jej jednak nie może członek komisji ani mąż zaufania. Ważne: w czasie głosowania w DPS przy użyciu urny pomocniczej żaden z członków komisji nie może przebywać w lokalu wyborczym. Co więcej, lokal komisji jest zamknięty i zaplombowany paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków.

Głosowanie (fot. Łukasz Gdak / zdj. ilustracyjne)

Co z więźniami?

Za przygotowanie spisu wyborców w jednostkach penitencjarnych odpowiedzialny jest urząd, ale to dyrektorzy zakładów karnych wcześniej mają obowiązek dostarczenia listy osób przebywających w więzieniu w dniu wyborów. W razie konieczności są zobowiązani dostarczyć dodatkowy wykaz osób, które przybyły do jednostki po sporządzeniu głównego wykazu wyborców.

Osoby pozbawione wolności mogły wcześniej zapoznać się z przebiegiem kampanii wyborczej za pośrednictwem mediów, takich jak radio, telewizja i prasa. Inne formy agitacji wyborczej w więzieniu są surowo zabronione. Dyrektorzy jednostek penitencjarnych we współpracy z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych zapewniają też odpowiednie warunki i obsługę logistyczną dla przeprowadzenia głosowania w więzieniu. Pomimo kary pozbawienia wolności, osadzeni nadal mają prawo, jak inni wyborcy do poufności procesu głosowania.

fot. Łukasz Gdak

W Poznaniu znajduje się 29 OKW, które przygotowano dla pacjentów, osób chorych i przebywających w zakładzie karnym.

Poznań. Obwodowe komisje wyborcze: szpitale, DPS-y, areszty

 • Centrum Medyczne HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. M. Niedziałkowskiego.
 • Szpital Św. Rodziny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy ul. Kazimierza Jarochowskiego.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Grunwaldzkiej.
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej.
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Polnej.
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Adama Mickiewicza.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory.
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Długiej.
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Garbary.
 • Areszt Śledczy w Poznaniu przy ul. Młyńskiej.

DPS-y, szpitale i areszty – cd.

 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Stanisława Konarskiego.
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mogileńskiej 42.
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Szwajcarskiej.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Mińskiej.
 • Zakład Leczniczy-Hospicjum Palium Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przy os. Rusa.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Pokrzywnej.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ludwika Zamenhofa.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu-Uniwersyteckie Centrum Onkologii przy ul. Augustyna Szamarzewskiego.
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu przy ul. Augustyna Szamarzewskiego.
 • Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej.
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ul. Stanisława Przybyszewskiego.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Sielskiej.
 • Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej.
 • Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26.
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 3-Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Sanatoryjnej.
Wybory samorządowe 2024 (fot. Łukasz Gdak)

Czytaj też: Lokale wyborcze świecą pustkami. Wiemy jaka jest frekwencja

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl