Materiał partnera

Zostań radnym na swoim osiedlu i zmień swój fyrtel

Gdzie powstanie nowy skwer, a gdzie chodnik zyska nową nawierzchnię? O tym wszystkim możesz decydować właśnie ty. Każdy, kto chce mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie, może od 18 marca zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do rad osiedli.

Wybory do rad osiedli

W Poznaniu istnieją 42 jednostki pomocnicze – osiedla. Mają one do swojej dyspozycji pieniądze z budżetu Miasta i przyczyniają się do realnych zmian. W wyborach do rad osiedli – 12 maja – poznaniacy wybiorą 672 radnych.  

– Osiedla to dla Miasta bardzo ważni partnerzy. Planując każde kolejne działanie prosimy o opinię radnych, bo to oni są najbliżej mieszkańców i są najlepiej poinformowani o lokalnych problemach. Wiedzą, co i gdzie warto zmienić. Od przyszłego roku radni będą też mieli do dyspozycji więcej pieniędzy, dzięki przyjętym w lutym nowym zasadom naliczania środków budżetowych dla osiedli, a także zwiększeniu finansowania remontów i budowy dróg – mówi Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta.

– Obecność w radzie osiedla może być także krokiem w kierunku dalszej działalności społecznej. To również duża satysfakcja z pomagania swoim sąsiadom i wpływu na to, jak wygląda okolica – dodaje. 

wybory do rad osiedli

Wybory do rad osiedli / Fot. UM Poznań

Kto i jak może się zgłosić? 

Kandydatury można zgłaszać w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (pokój 319). Można to zrobić w dni robocze od 18 marca do 2 kwietnia w godz. od 8 do 15 (wyjątkiem jest 22 i 25 marca oraz 2 kwietnia, wtedy dokumenty można składać w godz. od 8 do 19). 

– Kandydat do rady osiedla musi mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem osiedla, z którego startuje. Oznacza to, że musi być wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców, czyli mieć meldunek albo być ujęty w stałym obwodzie głosowania. Zgłoszenie kandydata powinno być także poparte podpisami co najmniej 25 osób mieszkających na stałe w danym okręgu — mówi Arkadiusz Bujak, dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych UMP. 

Kandydat na radnego, wypełniając zgłoszenie, musi w nim podać nazwisko i imiona, wiek, nazwę osiedla, z którego startuje i okręg wyborczy. Ponadto dołącza pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

Osoby, które chcą kandydować, ale nie znajdują się Centralnym Rejestrze Wyborców, mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania albo zameldować się w stolicy Wielkopolski. Obie sprawy najwygodniej załatwić online. 

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania najłatwiej wysłać online przez stronę gov.pl. Wniosek można złożyć także stacjonarnie – w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) przy ul. Libelta 16/20. Nie trzeba umawiać się na wizytę. 

Z kolei meldunek na pobyt w Poznaniu najprościej jest załatwić online, logując się do ePUAP. Zameldować można się także osobiście w urzędzie (przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404) lub przez pełnomocnika. W tym przypadku trzeba umówić się na wizytę. 

Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców jest także wymagany w przypadku osób, które chcą oddać głosy na swoich kandydatów w wyborach.

Nabór do OKW

Przez cały marzec prowadzony jest także nabór na członków obwodowych komisji wyborczych. W ich skład mogą wchodzić osoby stale zamieszkujące na terenie Poznania. Zgłaszać można się w dni robocze w godz. od 8 do 15. Dokumenty będą przyjmowane w następujących lokalizacjach urzędu miasta: ul. Libelta 16/20 (pokoje: 102, 106, 107), ul. 3 Maja 46 (pokoje: 209, 210) oraz ul. Matejki 50 (pok. 219, 220). 

Osoby pracujące przy wyborach otrzymają wynagrodzenie, które wynosi (netto): 500 zł dla członka komisji, 650 zł dla przewodniczącego i 550 dla jego zastępcy. 

Szczegółowe informacje o wyborach do rad osiedli dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie fyrtle.pl/wybory-2024

Wiosną poznaniacy pójdą do urn kilkukrotnie. Oprócz majowych wyborów do rad osiedli w kwietniu odbędą się wybory samorządowe, natomiast w czerwcu do Parlamentu Europejskiego.

Informacji o wyborach udzielają także konsultanci miejskiej infolinii Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 20.

Wybory 2023. Co trzeba zrobić, by zagłosować w Poznaniu?
Wybory do rad osiedli / fot. UM Poznań

Czytaj też: Mają milionowe zbiory. Rewitalizacja trwa 20 lat

Marek Jerzak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl