Wsparcie dla poznańskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy ze średnich, małych i mikrofirm z Poznania mogą dostać dofinansowanie do szkoleń i kursów dla wszystkich pracowników. Wsparcie jest możliwe dzięki projektowi „Usługi Rozwojowe szansą na sukces”.

„Usługi Rozwojowe szansą na sukces” to projekt, który oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców mikro-, małych i średnich firm z Poznania. Pomoc przyznawana jest w postaci dofinansowania do szkoleń lub kursów dla wszystkich pracowników – także obcokrajowców. Wsparcie mogą również uzyskać firmy działające w branżach o największym potencjale rozwojowym lub w branżach strategicznych dla regionu. Projekt realizuje Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Wszystkie kursy i szkolenia z dofinansowaniem dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Platforma w intuicyjny sposób pozwala na wyszukanie wybranej branży, daty i miejsca szkolenia, a także formy świadczenia usługi. Wsparcie udzielane jest do wysokości 6 tys. zł na pracownika oraz 100 tys. zł na firmę.

Dofinansowanie kosztów pojedynczej usługi rozwojowej w projekcie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 80% dla mikroprzedsiębiorstw, 70% dla małych przedsiębiorstw oraz 50% dla średnich. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wystarczy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych interesujące szkolenie lub kurs, a następnie pobrać ze strony warp.org.pl generator wniosku. Po jego uzupełnieniu, kompletny formularz zgłoszeniowy należy wysłać w okresie naboru na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl