Wąż i pensjonariusze Domu Seniora. Akcja straży pożarnej

Może to nie boa dusiciel z Warszawy, ale wąż z Łubowa. Mógł być niebezpieczny bo zaczaił się w roślinności Domu Seniora. 

Wąż w ogrodzie nie namawiał do skosztowania jabłka. Straszył pensjonariuszy Domu Seniora, którzy wezwali Ochotniczą Straż Pożarną.

Fot:OSP Łubowo

Fot:OSP Łubowo

Na miejscu: Zlokalizowano zaskrońca, który przyczaił się w ogrodowej roślinności i niepokoił mieszkańców. Węża podjęto do plastikowego wiadra i wypuszczono w naturalnym środowisku z dala od zabudowań.

Nikomu nic się nie stało. Wąż został wypuszczony z dala od zabudowań.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl