W Poznaniu uruchomią pierwsze studia z prostego języka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prowadzi rekrutację na pierwsze w Polsce studia podyplomowe dotyczące prostego języka.

Studia „Prosty język w instytucjach publicznych” to kierunek praktyczny, który ma nauczyć słuchaczy zasad stosowania prostego języka w komunikacji publicznej. Dzięki niemu będzie można dowiedzieć się, jak pisać trudne teksty w taki sposób, aby zawsze zostać zrozumianym przez swoich odbiorców.

Nauka na studiach z prostego języka skierowana jest do osób zajmujących się na co dzień komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w instytucjach publicznych, w szczególności we wszelkiego typu urzędach. Podczas dwóch semestrów i 180 godzin nauki, jedynie 6 godzin poświęcono wykładom teoretycznym. Resztę czasu zaplanowano na zajęcia praktyczne, z analizą faktycznych przykładów upraszczania języka.

Rekrutacja na studia trwa do końca września 2022 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Prosty język w instytucjach publicznych.

Otwarcie tego kierunku nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca podjęta przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl