Remont ważnej ulicy przy kampusie studenckim

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulicy św. Rocha. Powstanie tam nowy chodnik dla pieszych oraz posadzone zostanie więcej drzew w tej okolicy.

– Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę chodnika po północnej stronie ul. św. Rocha. Mieszkańcy zyskają wygodny trakt pieszy i nowe drzewa – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Ulica św. Rocha

Planowane prace obejmują wymianę płyt chodnikowych, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych oraz instalację maty fakturowej przy przejściach, mającej ułatwić poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Dodatkowo, w ramach modernizacji, zaplanowano także budowę kanału technologicznego oraz wymianę wpustów kanalizacji deszczowej.

Ulica św. Rocha teraz/ fot. ZDM

– W ramach prac wykonawca odbrukuje także nieużytkowane, utwardzone powierzchnie przy przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu z ul. Serafitek, a na skwerze wzdłuż ul. Serafitek (przy kościele p.w. św. Rocha) posadzi siedem platanów- poinformował ZDM.

Termin składania ofert w ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich przetargu na wybór wykonawcy prac trwa do 15 kwietnia. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 70 dni na zrealizowanie robót budowlanych.

Czytaj także: Są pieniądze na pomoc kombatantom poznańskiego czerwca

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl