Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zauważony w światowym rankingu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018. W najnowszym zestawieniu dziedzinowym znalazły się aż 3 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects publikowany od roku 2009 to międzynarodowe zestawienie instytucji naukowych z całego świata ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich min. nauki przyrodnicze, ścisłe, społeczne, ekonomiczne oraz medyczne i techniczne. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uplasowała się w dziedzinie Food Science & Technology na miejscu 151-200 z wynikiem 41,6 pkt., w dziedzinie Veterinary Sciences – 201-300 uzyskując 23 pkt. oraz w dziedzinie Agricultural Sciences – 301-400 z 42,7 punktami – jako najlepsza uczelnia z Polski.

Parametry wpływające na pozycję uczelni to liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, oraz liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

hotel dla psów w Poznaniu

Zajmowane pozycje w rankingu są potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. – mówi prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UPP –  Stawiamy na rozwój badań naukowych, o czym świadczyć może min. liczba 2500 publikacji w roku 2017, z czego 571 artykułów w czasopismach funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym (posiadające tzw. Impact Factor).

Ranking Shanghai Index jest najważniejszym rankingiem uniwersyteckim na świecie, wraz z rankingami World Times Higher Education World oraz rankingami World University Quacquarelli Symonds (QS).Lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie  internetowej http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/

 

kontakt

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl