Uniwerek Przyrodniczy najlepszy

W 19. edycji rankingu tworzonego przez Fundację edukacyjną „Perspektywy”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny uzyskał miano najlepszej uczelni rolniczej w Polsce, a w rankingu Kierunków Studiów w kategorii kierunki rolnicze i leśne wygrywa po raz kolejny Wydział Leśny UPP.

Poznański Uniwersytet Przyrodniczy w Polsce wyróżnia potencjał i efektywność naukowa oraz warunki kształcenia. Uczelnia może poszczycić się również dobrym wskaźnikiem wysokości zarobków oraz zatrudnienia absolwentów – według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

W 19. edycji Rankingu Uczelni Akademickich ujęto uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący główne kierunki studiów realizowane na polskich uczelniach wyższych. W kategorii Kierunki rolnicze i leśne Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną liczbę punków (100).

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl