UAM daje zielone światło dla ChatGPT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza określił zasady stosowania sztucznej inteligencji w ramach zajęć i przygotowania prac dyplomowych. Jest zielone światło dla ChatGPT i podobnych programów. 

UAM pozwala na korzystanie ze sztucznej inteligencji podczas zajęć oraz przy napisaniu prac dyplomowych. Są jednak zasady, w których uczelnia pozwala na wykorzystywanie tego typu program. 

Student powinien skonsultować się z opiekunem naukowym przed wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji i wraz z nim określić zakres ich wykorzystania. Uczelnia zobowiązuje studentów oznaczać we wstępie pracy wykorzystane programy sztucznej inteligencji oraz cele i sposoby ich użycia. 

„Systemy Sztucznej Inteligencji generujące treści mogą usprawnić i uatrakcyjnić proces edukacji, ale także zostać wykorzystane do ominięcia procedur weryfikacji efektów uczenia się. Decydując się na użycie systemów generujących treści, student powinien być świadomy ich ograniczeń technicznych, poddawać krytycznej analizie otrzymane dane wyjściowe, a także odpowiednio opisać i oznaczyć wykorzystywanie takich systemów w pracach przedstawionych w ramach zajęć dydaktycznych oraz w pracach dyplomowych” – czytamy w oświadczeniu. 

W przypadku podejrzenia wykorzystania sztucznej inteligencji w sposób niezgodny z wytycznymi uczelnia zweryfikuje takie prace za pomocą detektorów treści AI. UAM zaznacza jednak, że każdy prowadzący może określić własne zasady wykorzystania podobnych programów w ramach swoich zajęć.

Pierwszą polską uczelnią, która dała zielone światło dla ChatGPT i innych programów sztucznej inteligencji była Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja w maszynach produkcyjnych.

Eugeniusz Hnatiuk
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl