Testy na Covid-19 dla nauczycieli i pracowników szkół podstawowych i specjalnych

Rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Testy będą przeprowadzane do 15 stycznia 2021.

Na testy mogli się zgłosić nauczyciele oraz pracownicy szkół. Badania będą wykonywane metodą RT-PCR w jednostkach inspekcji sanitarnej i w punktach drive-thru. Testy są dobrowolne i bezpłatne.

– Zachęcam nauczycieli oraz osoby uprawnione do badań, aby w trosce o swoje zdrowie i zdrowie uczniów skorzystali z testów – mówiła podczas inauguracji badań przesiewowych w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

W Wielkopolsce chęć wykonania testu na SARS-CoV-2 zadeklarowało 9573 nauczycieli, czyli 57,5 proc. pedagogów mających bezpośredni kontakt z klasami I-III oraz 6125 pracowników administracji i obsługi szkół, czyli 57,3 proc. pracowników niepedagogicznych. Nadal istnieje możliwość wykonania badań wśród osób, które nie zgłosiły takiej deklaracji.

Wynik badania każdy otrzyma najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia 2021. Będzie on dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Lista punktów, w których można wykonać test wraz z danymi teleadresowymi i godzinami przyjęć dostępna jest na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl