Ten Klub Seniora będzie wyjątkowy

W Poznaniu, przy Teatrze Polskim, zostanie otwarty Klub Seniora i Seniorki. Początek zapisów już 8 maja.

To inicjatywa poznańskiego teatru, który realizuje projekt we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób w wieku 60+. Żeby się zapisać, od 8 maja będzie trzeba po prostu zadzwonić pod numer  61 852 56 27, podać imię, nazwisko i zadeklarować chęć udziału. Pierwsze spotkanie ma odbyć się 17 maja, o 12.00 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Liczba miejsc będzie ograniczona.

Kluby Seniora to miejsca spotkań starszych osób, grupy nieformalne, które prowadzą sami seniorzy, zwykle funkcjonują przy organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych lub radach osiedli czy parafiach. Powstają, by integrować i zachęcać do aktywności seniorów.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU SENIORA

Aby zostać członkiem takiego klubu, trzeba być w odpowiednim wieku, zaproszenia otrzymują osoby powyżej 55. lub 60. roku życia. Choć zdarza się, że grupy mają pewne ograniczenia z powodu wielu chętnych, wtedy przyjmują tylko mieszkańców danego osiedla czy przedstawicieli jednego zawodu wykonywanego przez lata (np. kluby dla emerytowanych nauczycieli).

Zdarza się, że kluby pobierają składki członkowskie, by pokryć koszty bieżącej działalności (np. zorganizowanie wycieczki). Taka opłata to zwykle od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Jeśli klub prowadzi jakieś sekcje czy koła zainteresowań (np. szachy, gimnastyka, taniec, śpiew, nauka języków obcych, wycieczki itp.), ich uczestnicy czasami dodatkowo płacą za zajęcia, lecz to nieznaczne kwoty.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl