Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: zagospodarowania

Nowe Jeżyce z planem

Poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Jeżyc — chodzi m.in. o teren, na którym ma powstać nowe osiedle. Plan ochroni znajdujące się tam zabytki i zieleń. Projekt planu chroni wszystkie budynki zabytkowe i obszary cenne kulturowo. Ustala ochronę konserwatorską dla układu ulic, zapewnia zachowanie fragmentów zwartej, pierzejowej zabudowy mieszkalnej ulic Dąbrowskiego, Kościelnej […]

27 lutego 2019