Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie suszy

15 największych polskich miast w Polsce na początek Poznań. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpoczynają konsultację społeczne dotyczące suszy w naszym kraju. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy.  Plan ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. W tej chwili […]

10 września 2019