Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: karty bez pieczęci

Nieważne karty bez pieczęci. Skąd Komisja wie, jakie karty są w zamkniętych urnach?

Naszemu Czytelnikowi wydano dziś kartę do głosowania bez pieczęci. Zastanawiał się, ile podobnych nieważnych kart wydano wcześniej. Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu wie, że żadnej. Tylko skąd to wie, skoro otworzyć urny, by to sprawdzić, będzie można dopiero o godz. 21? – Otrzymałem nieostemplowana kartę do głosowania i dopiero na mój wniosek przybito pieczątkę. Jak […]

7 kwietnia 2024