Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu

Od 3 do 5 lipca odbędzie się w Poznaniu Szczyt Bałkanów Zachodnich – międzynarodowa inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej. Szefowie państw, ministrowie spraw wewnętrznych, zagranicznych oraz gospodarki będą rozmawiać na temat kwestii kluczowych dla regionu Bałkanów Zachodnich. 

Wydarzenie jest organizowane w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim – inicjatywy, która została zapoczątkowana przez Niemcy i łączy partnerów z Bałkanów Zachodnich oraz poszczególnych państw Unii Europejskiej. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele rządów państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia oraz niektóre kraje członkowskie UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy.

Do Poznania przyjadą szefowie rządów państw bałkańskich, a także ministrowie resortów gospodarczych i spraw wewnętrznych. Odbędzie się również forum biznesowe dla przedsiębiorców, jako pole wymiany doświadczeń, głównie z takich dziedzin jak: gospodarka cyfrowa, energetyka, startup, branża IT, transport.

Inicjatywie organizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich towarzyszyć będą:

Forum Think Tanków (3 lipca) – celem jest omówienie osiągnięć oraz wyzwań związanych z polityką rozszerzania UE i rozwijaniem Procesu Berlińskiego, które stoją przed nową Komisją Europejską.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (4 lipca) – społeczeństwo obywatelskie jest jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim, dlatego grono ekspertów i aktywistów spotka się, aby w jeszcze szerszej perspektywie dyskutować zarówno o obecnej sytuacji, jak i przyszłości Regionu Bałkanów Zachodnich.

Forum Biznesu (4 lipca) – pod hasłem „Growing together” odbędą się liczne sesje panelowe, prezentacja przedstawicieli biznesu partnerów procesu oraz rozmowy B2B. Forum Biznesu jest polską propozycją nawiązywania trwałych relacji i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu w regionie. Organizatorem Forum jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Spotkanie ministerialne (4 lipca) – spotkanie ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego z udziałem KE i organizacji regionalnych.

Szczyt Liderów (5 lipca) – spotkanie najwyższych rangą przedstawicieli partnerów Procesu Berlińskiego. Liderzy będą dyskutować o najważniejszych dla regionu Bałkanów Zachodnich sprawach.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl