Stypendia od rodziny Kulczyków

50 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obywateli Ukrainy odebrało 13 maja stypendia im. Jana Kulczyka.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są przekazywane Fundacji UAM przez Kulczyk Foundation. Dzięki hojności Pani Dominiki Kulczyk, każdego roku 50 studentów pochodzących z Ukrainy otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, studiujący na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteriami przyznawania stypendium są: sytuacja materialna studenta oraz wyniki w nauce. Wartość dotychczas przyznanych stypendiów to 450 tys. zł.

– W tym roku po raz piąty przyznajemy stypendia dla naszych wspaniałych studentów, którzy przyjechali z Ukrainy – mówiła prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia. – Jest to dla nas bardzo symboliczny, znaczący gest. Studenci z Ukrainy licznie do nas przyjeżdżają i cieszymy się, że dzięki fundatorom oraz dzięki pracy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, możemy w sposób symboliczny i nie tylko, zaznaczyć waszą obecność. To, że przyznajemy te stypendia, jest ważne także dla uniwersytetu, aby uświadomić nam jak istotne jest umiędzynarodowienie – mówi prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia.

W tym roku akademickim na UAM studiuje ponad 500 młodych ludzi z Ukrainy i jest to o ponad 20% procent więcej niż w roku ubiegłym.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl