Stary Rynek – próbna wymiana kostki brukowej

Na fragmencie płyty Starego Rynku pojawi się – na próbę – specjalna kostka. Prace są przygotowaniem do wymiany nawierzchni na całym rynku.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z próbnym ułożeniem nawierzchni kamiennych na fragmencie płyty Starego Rynku o powierzchni ok. 75 m2. W sąsiedztwie Galerii Miejskiej Arsenał i budynku Odwachu najpierw nastąpi rozbiórka starej nawierzchni, a następnie, po wykonaniu nowej podbudowy betonowej, ułożona zostanie nowa – informuje miasto

Celem tego tesu będzie sprawdzenie, w jakim stanie po zimie będzie nawierzchnia. Na tej podstawie wykonawca wybierze docelową technologie spoinowania.

Fot: poznan.pl

Koncepcja przebudowy płyty Starego Rynku zakłada jej wyrównanie. Nie będzie wyraźnie zaznaczonych chodników. Obecny bruk zostanie w większości zachowany. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wybrane zostaną kostki najlepszej jakości, aby płyta rynku była płaska i przyjazna poruszającym się po niej  osobom niepełnosprawnym czy z wózkami dziecięcymi – opisuje skutek rewitalizacji rynku miasto

Nowa nawierzchnia rynku gotwa będzie w 2021 roku.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl