Smog przekroczy dziś „poziom informowania” w Wielkopolsce – ostrzega CZK

Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed poziomem smogu w Wielkopolsce dziś i jutro.

SMOG ALERT

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu poinformował o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniach 26 i 27 listopada 2022 r. na terenie województwa wielkopolskiego – podało Centrum Zarządzania Kryzysowego.

CZEGO NIE ROBIĆ?

Czego unikać w czasie smogu?

  1. nie wietrzyć mieszkania
  2. nie uprawiaj sportu na dworze. Szybsze oddychanie, to wchłanianie większej ilości pyłu
  3. nie wychodź na spacer i nie bierz na spacer dziecka, te są bowiem jedną z grup szczególnie narażonych na szkodliwe działanie smogu;
  4. jeśli chorujesz na schorzenia układu krążenia lub oddechowego i odczuwasz pogorszenie, skontaktuj się z lekarzem
  5. włącz oczyszczacz powietrza

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl