Samochody wracają na rondo Żegrze (video)

W 2 marca dwa tygodnie wcześniej niż planowano, na nowo wybudowane rondo Żegrze będzie można wjechać z każdej strony i skorzystać ze wszystkich jego zjazdów. W nocy z 1 na 2 marca na rondzie oraz skrzyżowaniu ulic Żegrze, Kurlandzkiej i Inflanckiej zmieniona zostanie organizacja ruchu. Szybsza niż planowano przejezdność ronda to efekt tempa prac prowadzonych w jego rejonie.

Na razie ruch na rondzie będzie się odbywał jednym pasem. W związku z remontem przejazdu przez torowisko zmieni się też organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Żegrze, Kurlandzkiej i Inflanckiej.

Kierowcy jadący w stronę ronda, którzy będą chcieli skręcić w lewo z ul. Żegrze w ul. Kurlandzką, kierowani będą na rondo Żegrze. Po jego objechaniu będą mieli możliwość prawoskrętu w ul. Kurlandzką. Dla kierowców jadących od strony ronda, którzy będą chcieli z ul. Żegrze skręcić w ul. Inflancką, przygotowano nowo wbudowaną tuż za skrzyżowaniem, tymczasową przewiązkę, czyli miejsce do zawracania między dwoma jezdniami. Po zawróceniu w tym miejscu będzie można skręcić w prawo, w ul. Inflancką.

 

Z podobnych rozwiązań będą mogli korzystać kierowcy, którzy jadąc z ulic Inflanckiej lub Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ul. Żegrze będą chcieli pojechać w lewo, lub prosto. Ruch pojazdów w tym wypadku także zostanie przekierowany na rondo Żegrze oraz na tymczasową „przewiązkę”.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Nowa, tymczasowa organizacja ruchu w rejonie ronda ma obowiązywać do końca kwietnia.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl