Są wytyczne, które wskazują, gdzie powinny być ustawione paczkomaty

Poznańscy urzędnicy opracowali zestaw wytycznych dotyczących lokalizowania urządzeń przechowujących przesyłki lub automatów sprzedających.

Wytyczne zawierają zbiór zaleceń dotyczących m.in. lokalizowania automatów, tak aby nie zakłócały one dostępu dla komunikacji pieszej i drogowej, a także ich parametrów czy sytuowania względem pobliskich budynków. Publikacja reguluje kolorystykę, dopuszczalne oświetlenie oraz wielkość reklam, jakie można umieszczać na urządzeniach. 

W wytycznych można znaleźć również zalecenia dotyczące projektowania automatów w taki sposób, aby były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz wpasowane w istniejące zagospodarowanie terenu. Publikacja zawiera także aktualne procedury wymagane od przedsiębiorców przy sytuowaniu urządzeń, a także przykłady dobrych praktyk. 

– Automaty zaczynają być coraz bardziej widoczne, w skrajnych przypadkach szpecąc tereny osiedli. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, a także mając na uwadze piękno miasta, opracowaliśmy wytyczne wraz z dobrymi praktykami. Liczymy, że przyczynią się one do zwiększenia estetyki miejsc, w których będą lokalizowane tego typu urządzenia – mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. 

Urządzenia te nie mogą być sytuowane w obrębie „Parku Kulturowego Stare Miasto”. Lokalizowanie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków czy w pasie drogowym wymagają uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń od urzędu miasta lub ZDM.  

Wytyczne opracował Wydział Urbanistyki i Architektury urzędu miasta we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl