Są pieniądze dla najlepszych sportowców

Poznańskie kluby, fundacje, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów do udziału w programie Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

Aby ubiegać się o Stypendium Sportowe Miasta Poznania, kandydat powinien być członkiem klubu lub stowarzyszenia z siedzibą na terenie Poznania oraz posiadać kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach.

Dodatkowo musi uprawiać dyscyplinę olimpijską i osiągnąć co najmniej jeden z wymienionych wyników sportowych:

  • zajęcie miejsca od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich
  • zajęcie miejsca od I do VIII na Mistrzostwach Świata w kategorii seniora
  • miejsce od I do VI na Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium sportowe może być przyznane (w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach) zawodnikom dyscyplin olimpijskich, a także nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Kwalifikują się również do zawodnicy uprawiający sport osób z niepełnosprawnościami, osiągający w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia na formularzach należy przesyłać do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Sportu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Termin składania zgłoszeń upływa 5 grudnia.

Zobacz też: Koniec relaksu na podpoznańskich tężniach. Zamykają drzwi dla klientów

Źródło: UMP

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl