Ruszył kolejny etap prac na PST

We wtorek, 23 sierpnia, przekazano plac budowy wykonawcy na odcinku PST pomiędzy przystankiem Słowiańska a Szymanowskiego. Roboty na zlecanie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu prowadzić będzie konsorcjum firm NDI Energy Sp. z o.o. i NDI S.A.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, roboty rozpoczną się od miejsca, w którym swój zakres kończy firma PORR S.A. i prowadzone będą w kierunku przystanku Słowiańska. Wykonawca rozpocznie prace od robót rozbiórkowych, które będzie wykonywał jednocześnie na obydwóch torach. Wykonanie robót do przystanku Słowiańska w pierwszej kolejności umożliwi przywrócenie ruchu tramwajowego na tym odcinku trasy PST.

Dalej roboty kontynuowane będą na odcinku od Słowiańskiej aż do Szymanowskiego. Na całym tym odcinku kompleksowo wymienione zostanie torowisko. Miejsce wysłużonych szyn i podkładów zajmą nowe, a do przygotowania podsypki tłuczniowej – zarówno w torach zasadniczych jak i odstawczych – wykorzystany zostanie istniejący tłuczeń po uprzednim jego oczyszczeniu. Przed każdym przystankiem na długości ok. 40 m konstrukcja podsypkowa ustąpi miejsca prefabrykowanym lub wylewanym płytom betonowym – informuje MPK.

Takie rozwiązanie ma umożliwić montaż rozjazdów nakładkowych. Tak przygotowane miejsce wykorzystane będzie m.in. dla potrzeb uruchomienia komunikacji tramwajowej do przystanku Słowiańska. Zmienione zostaną krawędzie peronowe przystanków. Te które obecnie są w wielu miejscach zniszczone, zastąpią płyty peronowe ryflowane z linią i pasem ostrzegawczym. Całość prac na odcinku od Słowiańskiej do Szymanowskiego ma się zakończyć w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Natomiast na początku sierpnia firma PORR SA rozpoczęła modernizację trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku pomiędzy ulicą Roosevelta a przystankiem Słowiańska. Tutaj widać już postępy prac.

Tor pierwszy, prowadzący w kierunku os. Jana III Sobieskiego, został już zdemontowany: usunięto szyny, podkłady i podsypkę tłuczniową, która – po oczyszczeniu – zostanie ponownie wykorzystana na nowym torowisku. Koryto balastowe jest obecnie czyszczone i przygotowywane do nałożenia izolacji. Trwa również – poza obiektem – przygotowywanie elementów podtorza. Natomiast tor prowadzący w kierunku centrum wykorzystywany jest technologicznie – poruszają się po nim maszyny wykorzystywane podczas prac rozbiórkowych i budowlanych. Później sytuacja się odwróci: nowy, wybudowany już tor, będzie wykorzystywany technologicznie, natomiast prace będą realizowane na torze prowadzącym w kierunku centrum. Na koniec zostanie wymieniony rozjazd znajdujący się przy ul. Roosevelta – informuje MPK.

Na trasie zostaną wykorzystane nowatorskie rozwiązania. Na łukach, gdzie dotychczas były podkłady drewniane, zamontowane zostaną podkłady z tworzywa sztucznego, a na odcinkach prostych podkłady betonowe z tzw. zelówkami z poliuretanu. Te rozwiązania pozwolą wydłużyć żywotność trasy i ograniczą drgania. Koryta balastowe na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Poznańską zostaną wyłożone matami wibroizolacyjnymi, co będzie skutkowało lepszym zabezpieczeniem obiektów. Realizację całości prac na odcinku Roosevelta-Słowiańska przewidziano na maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy, które miało miejsce na początku lipca.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl