Rusza akcja odbioru liści

Rozpoczyna się tegoroczna akcja sprzątania liści z chodników. Każdy zarządca czy dozorca budynku, może zamówić worki zapakować je liśćmi a  ZDM za darmo zabierze zielony odpad.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

Zgłoszenia: ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej: tel. 61 64 77 274 (poniedziałek-piątek, godz. 7:00 – 9:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w liczbie adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, należy złożyć kolejne zamówienie. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej liczby worków do siedziby zarządcy bądź administratora, by następnie rozprowadzić je wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście.

Odbiór pełnych worków

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu, skąd liście były zbierane, na terenie  ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Nie będzie wyznaczonych miejsc ich odbioru, gdyż składowanie zbyt dużej ilości worków w jednym punkcie może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Nie należy również wystawiać worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór liści będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram znajdziemy tutaj

Firmy pracujące na zlecenie ZDM będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Do worków nie mogą trafiać inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np. z ogrodu. Odpady takie nie będą odbierane.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl