Rondo Rataje – przebudowa coraz bliżej

Ruszył przetarg na projekt nowego Ronda Rataje. Wiadomo, że ma być to nowoczesny węzeł przesiadkowy. Po nowym Rondzie Rataje pojedziemy w październiku 2021 roku. 

Na nowym rondzie priorytet mają mieć piesi i komunikacja miejska. Wybudowane będą buspay ale bez zmniejszania liczby pasów dla samochodów, więcej będzie pasów na wylotach z ronda, a sygnalizacja świetlna ma być bardziej przyjazna dla pieszych.

Usprawnienia ruchu w tym rejonie są niezbędne, ponieważ – według prognoz – liczba osób korzystających z tego węzła wzrośnie do ok. 8,5 mln rocznie. Zwiększy się również  liczba przewozów publicznym transportem zbiorowym – pisze Zarząd Dróg Miejskich

Na realizację tej inwestycji Poznań i poznańskie MPK pod koniec ubiegłego roku otrzymały ponad 106,6 mln zł unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oprócz przebudowy ronda obejmuje on zakup 15 autobusów elektrycznych z ładowarkami.

 

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl