Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu

We wtorek 14 marca zaczyna się rekrutacja do poznańskich publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 i potrwa do 27 marca. Lista kandydatów, którym udało oraz nie udało się zakwalifikować zostanie ogłoszona 14 kwietnia 2023.

Harmonogram całej rekrutacji wygląda następująco – w dniach 14-27 marca rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka oraz dokumenty dostępne w placówkach przedszkolnych oraz na stronie Nabór – Poznań (pcss.pl). Zaświadczenia należy złożyć własnoręcznie lub za pośrednictwem systemu “Nabór”. W rekrutacji na następny rok szkolny rodzic może wybrać do 5 placówek, aczkolwiek dokumenty należy złożyć jedynie do placówki pierwszego wyboru (najbardziej preferowanej przez rodzica).

14 kwietnia zostanie ogłoszona lista maluchów które zostały zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do danej placówki. Rodzic lub opiekun musi potwierdzić pisemnie wolę zapisu swojej pociechy do danego przedszkola w dniach 14-19 kwietnia, aby dziecko, które pozytywnie przeszło przez rekrutację mogło uczęszczać do przedszkola. Brak potwierdzenia równa się rezygnacji z dalszej rekrutacji! 24 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a w dniach 24 kwietnia – 11 maja, będzie trwała procedura odwoławcza od wyników rekrutacji. 12 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Miasto Poznań ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim chętnym dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, więc w przypadku gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, które będzie posiadało wolne miejsca. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Najbardziej pod uwagę są brane kryteria (które należy potwierdzić odpowiednim dokumentem) takie jak: pochodzenie dziecka z rodziny wielodzietnej, wychowanie przez samotnego rodzica, zmaganie się z niepełnosprawnością dziecka, rodzica lub rodzeństwa, wychowywanie się w rodzinie zastępczej.

W roku szkolnym 2023/2024 na dzieci czekać będzie łącznie 3 650 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań oraz około 820 miejsc w placówkach prowadzonych przez inne organy. W rekrutacji mogą brać udział także ukraińskie dzieci. 

Ważna uwaga – rodzice i opiekunowie, których potomstwo uczęszcza już do danego przedszkola, muszą potwierdzić czy chcą, aby ich dzieci kontynuowały edukację w tej samej jednostce – czas na złożenie deklaracji kończy się 13 marca!

Hubert Niespodziany
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl