Rekordowa ilość koronawirusa w poznańskich ściekach

Najnowsze wyniki monitoringu ścieków w Poznaniu wykazały, że obecnie odnotowuje się większą ilość materiału genetycznego koronawirusa niż w czasie największej fali w Polsce.

Z oficjalnych danych, jakie gromadzi Ministerstwo Zdrowia wynika, że tylko w pierwszych pięciu dniach marca w Poznaniu i powiecie poznańskim odnotowano 356 zakażeń SARS-CoV-2 – czyli aż trzy razy więcej niż w pierwszym tygodniu lutego. W całym ubiegłym miesiącu zakażeń było 917 – wiele wskazuje na to, że wynik marca będzie o wiele wyższy. 

Ale to tylko oficjalne dane – w związku z tym, że wielu chorych nie przeprowadza testów, mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości. Światło na to, jak wielka może być skala zakażeń, rzucają wyniki monitoringu ścieków. Wynika z nich, że ilość materiału genetycznego koronawirusa jest największa od września 2021 roku. Kopii wirusa w ściekach jest obecnie więcej niż na początku 2022 roku – czyli w czasie, gdy przez Polskę przechodziła największa fala zachorowań. 

– Do marca 2022 roku poziom materiału genetycznego koronawirusa w ściekach był porównywalny do oficjalnej, podawanej przez Ministerstwo Zdrowia liczby zachorowań – przypomina Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Wyniki były wiarygodne i spójne z oficjalnymi danymi. Jednak od kwietnia 2022 roku nie wszystkie zachorowania zgłaszane są do sanepidu. Nie ma już możliwości wykonania bezpłatnego testu antygenowego w aptece i punkcie wymazowym. Dlatego monitoring ścieków pozostaje najbardziej miarodajną metodą, która pozwala oszacować rzeczywistą liczbę zakażeń.

Przebieg pandemii regularnie monitorowany jest przez Miasto Poznań – przy współpracy z naukowcami z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN i specjalistami z Grupy Aquanet, poprzez analizę obecności SARS-CoV-2 w ściekach.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl