Radykalne zmiany w prawie drogowym

Zmieni się prawo o ruchu drogowym. Częściej będzie można stracić prawo jazdy, bezpieczniejsi mają być piesi.

Nowy projekt został skierowany do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

– Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć – jest to priorytet polskiego rządu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w TVN24

Piesi


I tak zmiany zakładają, że kierowca “będzie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się już na przejściu dla pieszych, ale również tych, którzy wchodzą na przejście„

Czyli według nowych przepisów osoba kierująca pojazdem zbliżającym się do przejścia dla pieszych będzie musiała zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi.

Utrata prawa jazdy

Teraz także będzie się tracić prawo jazdy gdy prędkość o 50 km przekroczy się poza terenem zabudowanym.

Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl