Próbny rozruch nowoczesnej kotłowni gazowej

Od końca stycznia 2023 roku miejska sieć ciepłownicza w Poznaniu będzie dodatkowo zasilana nową ciepłownią wybudowaną przy ul. Kopanina. Ta nowoczesna, zasilana gazem, instalacja będzie produkowała ciepło w okresach największego zapotrzebowania.

Nowa kotłownia gazowa powstała przy ul. Kopanina 26A na terenie wyłączonej z użytkowania kotłowni węglowej, która jeszcze na początku lat dwutysięcznych dostarczała ciepło mieszkańcom.

Jest to ciepłownia szczytowa o mocy 44 MW, która będzie pracowała w okresie największego zapotrzebowania na ciepło (okres zimowy) lub w sytuacji awarii na głównym źródle i potrzeby uzupełnienia mocy w miejskiej sieci cieplnej – czytamy w komunikacie Veolia Energia Poznań SA.

Nowo wybudowana ciepłownia będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom południowo-zachodniej części Poznania, czyli rejonu położonego wokół ciepłowni Kopanina. W tym rejonie aktualnie występuje najpoważniejszy deficyt mocy w miejskiej sieci cieplnej ze względu na największe oddalenie tego regionu od głównego źródła ciepła, czyli Elektrociepłowni Karolin.

Przy budowie ciepłowni wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne spełniające bardzo restrykcyjne normy ochrony środowiska i zadbano o minimalny poziom emisji CO2 do atmosfery. Ciepłownia zasilana jest gazem ziemnym, który jest najmniej emisyjnym paliwem spośród aktualnie wykorzystywanych w ciepłownictwie systemowym. Dzięki temu ciepłownia będzie obiektem wyjątkowo niskoemisyjnym. W przypadku tej technologii emisja pyłów jest bliska zera. Głównymi składnikami spalin jakie wydobywają się z komina jest przede wszystkim para wodna, a także CO2, które stanowi jedynie 40 proc. emisji powstającej ze spalania węgla.

Obecnie prowadzony jest ruch próbny kotłowni. W tym czasie zaplanowane jest wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych ciepłowni Kopanina. Zgodnie z planem ciepłownia zostanie uruchomiona pod koniec stycznia 2023 r.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl