Poznańskie dzieci nawet 3 miesiące czekają na spotkanie z psychologiem

W większości poradni czas oczekiwania jest dłuższy, niż ustawowy. Co więcej, w przypadku podejrzenia autyzmu dzieci na poradę muszą czekać ponad półtora roku. Miasto czas oczekiwania tłumaczy trudną sytuacją na rynku pracy.

RODZICE ZGŁASZAJĄ PROBLEM

Jak zauważyła radna miejska Agnieszka Lewandowska, czas oczekiwania uczniów szkół podstawowych na pierwsze spotkanie z psychologiem jest bardzo długi i niezgodny z terminem ustawowym. Według prawa poradnia powinna wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 60 dni. Jak się jednak okazuje, w Poznaniu czas oczekiwania na pierwszą poradę jest dużo dłuższy.

DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA

W 3 z 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Poznania dzieci czekać muszą nawet do 3 miesięcy. W kolejnych 3 czas oczekiwania wynosi do 2 miesięcy, a tylko w 3 pozostałych do 30 dni. Szczególną uwagę zwracają zgłoszenia dotyczące podejrzenia autyzmu. W takich przypadkach dzieci muszą czekać ponad półtora roku.

Miasto uzasadnia, że czas ten jest uzależniony od kilku czynników, takich jak rodzaj sprawy, specjalisty oraz okres, w którym rodzic zgłasza swoje dziecko do specjalisty. Jak się okazuje, liczba zgłoszeń wzrasta na początku roku szkolnego i drugiego semestru.

ZA MAŁO SPECJALISTÓW?

Według Miasta tak długi czas oczekiwania wiąże się z trudną sytuacją na runku pracy, na którym jest “zbyt mała liczba tego typu specjalistów, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej”. Co więcej, wpływ na to ma również konieczność uzyskania i dostarczenia przez rodzica zaświadczenia lekarskiego, które jest podstawą do diagnozy dziecka.

Miasto podkreśla również, że specjalista musi znać sytuację edukacyjną dziecka. Takich informacji szkoła nie jest w stanie dostarczyć na początku roku szkolnego. W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych przyjmowane są wszystkie dzieci, w tym te najmłodsze, od momentu urodzenia. Miasto przyznaje, że przed interwencją radnej nie umieściło na stronie internetowej listy wszystkich poradni. Teraz informacje są aktualne.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl