Poznańskie autobusy coraz mniej punktualne. Prawie 5 proc. przejazdów się nie odbyło

Autobusy jeżdżą rzadziej i częściej się spóźniają. Co więcej, 7 razy częściej niż w zeszłym roku nie przyjeżdżają w ogóle. Miasto źródła problemów upatruje nie tylko w remontach, ale także w problemach kadrowych. Nieustannie poszukiwani są nowi kierowcy.

SŁABA PUNKTUALNOŚĆ

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał Polskiej Agencji Prasowej wyniki najnowszego raportu punktualności komunikacji miejskiej w Poznaniu. Nie są one jednak optymistyczne. Najgorzej wypadają autobusy. W całym 2021 roku kursowały one z punktualnością na poziomie 85,8 proc. Jeśli wziąć dane z poszczególnych miesięcy, możemy zauważyć jednak tendencję spadkową. W październiku tego roku autobusy przyjeżdżały na czas tylko w 72,7 proc. przypadków.

PRZEJAZDY, KTÓRE SIĘ NIE ODBYŁY

Najczęściej spóźniały się linie 169, 160 oraz 193. ZTM tłumaczy to licznymi remontami, przez które trasy poszczególnych linii często ulegają zmianom. Wynik zaniżają między innymi autobusy za tramwaj na trasie PST. To jednak nie wszystko. Według danych ponad 4,5 proc. przejazdów w ogóle nie doszło do skutku. To aż 7 razy więcej niż w zeszłym roku. To z kolei może się wiązać z brakiem odpowiedniej liczby kierowców.

BRAKUJE KIEROWCÓW

Najwięcej niezrealizowanych przejazdów odnotowano na liniach 182, 169 oraz T12. Kursów jest również mniej w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,67 proc. Oprócz braków kadrowych powodem tego najczęściej są awarie i kolizje. Jeśli chodzi o punktualność tramwajów, w okresie od sierpnia do października tego roku spadła ona z 89,6 proc do 87 proc.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl