Poznański Węzeł Kolejowy. 8 torów przez centrum i nowa wizja dworca w Poznaniu

PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiły przetarg na wykonawcę projektu modernizacji poznańskiego węzła kolejowego. Zakłada on zmiany w infrastrukturze kolejowej Poznania. Z planu wnika, że główna poznańska stacja otrzyma osiem peronów wyspowych. Poza tym jeden peron jednokrawędziowy, a sam dworzec prawdopodobnie zostanie umieszczony nad torami.

PKP PLK wychodzą z założeniem, że Poznań potrzebuje bardziej rozbudowanego i nowoczesnego węzła kolejowego. Ma on zapewnić lepszą jakość obsługi pasażerów oraz poprawić dostępność komunikacji kolejowej na terenie miasta. Plan zakłada dodanie czterech torów kolejowych, łączących Poznań Główny z Poznaniem Wschód, Krzesinem, Luboniem oraz Poznaniem Wolą.

Konkurs architektoniczny

Najważniejszym elementem modernizacji Poznania Głównego będzie rozbudowa głównej stacji kolejowej. Nowe plany, do których dotarł portal rynek-kolejowy.pl obejmują osiem peronów wyspowych, które pomieszczą większą liczbę pociągów i pasażerów. Ponadto, przewiduje się utworzenie jednego peronu jednokrawędziowego, znanego jako „Dworzec Letni”. Planowane jest również przeniesienie dworca nad tory, co zapewni bardziej efektywną przestrzeń na poziomie gruntu i otwiera drogę dla konkursu architektonicznego, który określi ostateczny wygląd dworca.

Rozbudowany zakres projektu

Przetarg na modernizację węzła kolejowego obejmuje rozległy zakres linii kolejowych i stacji. Projekt uwzględnia linię kolejową nr 3, linie nr 271, 272, 351, 352, 353, 354, 356, 357, i 394, a także wybrane odcinki innych linii kolejowych. Jednakże odcinek linii nr 395, towarowej obwodnicy Poznania, nie znajduje się w zakresie tego projektu. PLK planują oddzielną modernizację na tym obszarze, wraz z budową nowych przystanków osobowych.

Bezkolizyjny układ i cztery tory

Jednym z kluczowych założeń modernizacji jest wprowadzenie 4-torowego układu na trasie między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschód, a także modernizacja Poznania Wola. Nowe tory kolejowe mają rozwiązać problem zatorów i zwiększyć przepustowość sieci. Istotne jest również oddzielenie ruchu dalekobieżnego od ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, co znacząco poprawi płynność ruchu kolejowego w mieście.

Rozwój stacji Starołęka i Krzesiny

W ramach projektu planuje się także znaczące zmiany na stacjach Starołęka i Krzesiny. Na stacji Poznań Dębina oraz Poznań Starołęka przewiduje się budowę dwóch peronów wyspowych, co znacznie poprawi obsługę pasażerów. Bezkolizyjne odejście torów na trasie z Poznania Starołęka do Poznania Krzesiny oraz plany budowy nowej linii kolejowej nr 85 z Warszawy do Poznania to kolejne kroki w kierunku rozbudowy i modernizacji poznańskiego węzła kolejowego.

Przebudowa na linii „Leszczyńskiej”

Jednym z elementów modernizacji jest przebudowa linii nr 271, znanej jako „leszczyńska”. W ramach projektu pojawią się dwa nowe tory, które umożliwią ruch dalekobieżny. Linia ta ma być przystosowana do prędkości 160 km/h, co znacząco przyspieszy podróże kolejowe na tym odcinku.

Przebudowa w kierunku Poznań Wola

W kierunku stacji Poznań Wola, cztery nowe tory kończą się przed posterunkiem odgałęźnym Poznań POD. Dwa z tych torów będą przewozić pociągi dalekobieżne z prędkością 160 km/h. Linia nr 351, kursująca obecnie na tym odcinku, zostanie połączona z nowymi torami dalekobieżnymi. W tym obszarze pojawi się także nowy przystanek osobowy o roboczej nazwie Kościelna. Przed POD uwzględnia się także możliwość przyszłego odejścia nowej linii dużych prędkości w kierunku lotniska Ławica.

Nowa wizja poznańskiego dworca

Projekt zakłada gruntowną przebudowę głównej poznańskiej stacji kolejowej. Plany obejmują osiem peronów wyspowych i jeden peron jednokrawędziowy, znanego jako „Dworzec Letni”. Warto zaznaczyć, że stary budynek dworca ma ustąpić miejsca nowym peronom, otwierając dyskusję o przyszłości dworca kolejowego. Prawdopodobnie nowy dworzec zostanie umieszczony nad nowym układem peronowym, zgodnie z założeniami miasta Poznań i PLK.

Likwidacja wąskich gardeł

Przebudowa poznańskiego węzła kolejowego ma przynieść szereg korzyści, w tym zwiększenie przepustowości i likwidację wąskich gardeł, które obecnie wpływają na płynność ruchu kolejowego w regionie. Nowe tory, umożliwiające bezkolizyjny ruch, oddzielą ruch dalekobieżny od ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, co znacząco poprawi jakość komunikacji kolejowej.

Przesunięcie PST i nowe przystanki

W ramach Koncepcji Programowo-Przestrzennej (KPP) przewidziane jest przesunięcie przystanku tramwajowego Dworzec Zachodni PST, aby był on bliżej Mostu Dworcowego oraz głównego budynku dworca kolejowego. Plan zakłada częściowe wykorzystanie istniejącego peronu nr 11, co z pewnością ułatwi przesiadki pasażerom.

Modernizacja poznańskiego węzła kolejowego to nie tylko przesunięcie przystanku PST. Projekt obejmuje także wprowadzenie kilku nowych przystanków osobowych, które mają usprawnić komunikację pasażerów. Przystanki takie jak Poznań Kościelna, Poznań Hetmańska czy Poznań Nowowiejskiego/Poznań Grudzieniec znajdą się w dogodnych punktach miasta, ułatwiając dostęp do transportu publicznego.

Skrzyżowania dwupoziomowe i stacja postojowa

W ramach modernizacji, większość obecnych przejazdów kolejowo-drogowych na terenie projektu zostanie przekształcona w skrzyżowania dwupoziomowe. Wykonawca ma przygotować trzy różne koncepcje dla każdego z przejazdów, decydując ostatecznie o najlepszym rozwiązaniu po konsultacjach z zarządcą drogi.

Projekt zakłada także stworzenie nowej stacji postojowej pomiędzy liniami kolejowymi nr 271 oraz nr 802, chociaż dokładna lokalizacja nie została jeszcze podana. Na tej stacji będą wykonywane różnorodne prace serwisowe, takie jak odfekalnianie, sprzątanie oraz uzupełnianie wody w pociągach. Ponadto, będzie musiała być zapewniona komunikacja ze stacją Poznań Główny, chociaż niekoniecznie będzie to przystanek kolejowy.

Czytaj też: Wybory 2023 w Poznaniu. Wiemy już, kto trafi do Senatu

Stary budynek dworca w Poznaniu (fot. Łukasz Gdak)
Źródło: rynek-kolejowy.pl

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl