Poznańscy studenci i młodzi naukowcy dostali dziś prestiżowe stypendia

24 stycznia w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM odbyło się wręczenie Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia te są najstarszym programem stypendialnym Fundacji UAM, realizowanym od 1999 roku. Aktualnie przyznawane są we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1999 roku przyznawane są stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Dzisiaj w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM wręczone zostały przez JM Rektorkę UAM prof. Bogumiłę Kaniewską oraz dr Aleksandra Brodę z Kulczyk Foundation, Wiceprezesa Fundacji UAM dr hab. inż. Marcina Śmiglaka i Prorektorka UAM ds. studenckich prof. Joanna Wójcik. Tradycję stypendiów rozpoczął dr Jan Kulczyk, aktualnie kontynuowana jest przez jego córkę Dominikę Kulczyk. Fundacja UAM od 2014 roku wypłaca także Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla obywateli Ukrainy studiujących na UAM.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom UAM za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka wyróżniła w tym roku ośmioro polskich doktorantów i studentów oraz jedenaścioro obywateli Ukrainy. Wysokość stypendiów, wypłacana jest przez 9 miesięcy, wynosi: dla doktoranta 2 700 zł miesięcznie, dla studenta 1 300 zł miesięcznie. W przypadku doktorantów i studentów z Ukrainy odpowiednio 1000 i 1200 zł miesięcznie.

Długa tradycja przyznawania stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

-W taki sposób buduje się tradycja akademicka i dobry obyczaj odpowiedzialności nas wszystkich, w tym także biznesmenów, w tym także przedsiębiorców, za przyszłość, za edukację, za kulturę. – powiedziała podczas wydarzenia Pani Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska

Dr Aleksander Broda z Kulczyk Foundation przekazał laureatom Stypendium słowa od Dominiki Kulczyk: – Prosiła, żeby państwu laureatom serdecznie pogratulować. Chciała również, żebym powiedział o tym, że wśród państwa mogą być przyszli Einsteini bądź Marie Skłodowskie-Curie – mówił. I dodał: – Nie wolno się nigdy zrażać, bo to po prostu nigdy nie popłaca. Życzę państwu sukcesów, siły i tego, żeby przyszłość była lepsza, niż jest teraz. 

czytaj także – Tam możesz znaleźć wymarzony zawód | wPoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl