Będą ich setki. Specjalnie zamkną ulicę

Już niedługo rozpocznie się sezonowa migracja płazów w poszukiwaniu miejsc rozrodu. Dlatego mieszkańcy Poznania powinni być czujni i patrzeć pod nogi podczas spacerów, aby nie zrobić krzywdy tym delikatnym stworzeniom.

Płazy żyjące w Poznaniu

Już od 6 marca do koło 15 kwietnia płazy rozpoczną swoją wędrówkę po Poznaniu. To zjawisko naturalne, które występuję co roku. Zwierzęta takie jak ropuchy szare, traszki i żaby brunatne, podróżują między miejscami rozrodu. Czyli zbiornikami wodnymi, a siedliskami lądowymi, takimi jak lasy, łąki czy zieleń miejska.

Niestety, właśnie teraz, wczesną wiosną płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z ruchem drogowym. Wędrujące płazy często w tym okresie giną pod kołami samochodów.

– Aby uchronić płazy przed śmiercią, w związku z ich przemieszczaniem, od 6 marca do 15 kwietnia, w godz. 18:00 do 6:00 czasowo zamknięte zostaną ulice: Ku Dębinie (nie dotyczy mieszkańców), Leśnych Skrzatów (przy stawku Marcelińskim) oraz Radarowa (gmina Tarnowo Podgórne). W pozostałych godzinach obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 20 km/h. Podobne ograniczenie prędkości wprowadzono też na zamkniętej dla ruchu (z wyjątkami) ul. Warmińskiej – informują urzędnicy.

Ochrona płazów w okresie migracji to nie jedyne działania podejmowane dla tych zwierząt. Dużym krokiem było uchwalenie w 2011 roku Użytku Ekologicznego „Traszki Ratajskie”. Ochroną objęto fragment parku na osiedlu Tysiąclecia, położony pomiędzy aleją im. Ks. Mieczysława Radziejewskiego i torowiskiem linii tramwajowej. Populacje płazów, zamieszkujących teren użytku, należą do rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. Park na os. Tysiąclecia stanowi ich ostoję gatunkową. – Dlatego też konieczne jest monitorowanie siedlisk oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo płazów, połączona z kontrolą liczebności gatunku – dodają urzędnicy.

czytaj także: Poznańskie zoo straciło Melę. 13-letnią kapibarę

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl