Poznań wspiera kulturę

56 oddolnie tworzonych miejsc dla kultury, 43 festiwale, 12 dużych wydarzeń plenerowych – to tylko niektóre inicjatywy kulturalne dla mieszkańców Poznania, które otrzymają wsparcie miasta w 2020 roku.

Spośród 341 projektów, zakwalifikowanych do oceny w konkursie dotacyjnym Wydziału Kultury, dofinansowanie uzyskało aż 195, czyli 57 procent zgłoszonych projektów. Łącznie miasto przekaże na ich wsparcie 11 150 000 złotych.

W konkursie, obok wspomnianych 56 kulturotwórczych miejsc wsparcie uzyskały także między innymi 43 festiwale o różnej wielkości, a także 12 dużych wydarzeń plenerowych, gromadzących corocznie ponad 100 tysięcy mieszkańców. W tym roku szczególny nacisk komisja konkursowa kładła na ich dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami.

– Do dyspozycji wszystkich uczestników konkursu oddaliśmy bezpłatnie „Atlas dla kultury” – przystępny przewodnik dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, pomagający w dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnościami – mówi Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury.

Dzieląc projekty z punktu widzenia dziedzin sztuki najwięcej, bo aż 59 dotacji na kwotę prawie 2 milionów złotych uzyskają projekty interdyscyplinarne. Na drugim miejscu są wydarzenia muzyczne (49 dotacji, ok. 3 miliony złotych) i teatralne (29 dotacji), przy czym na te ostatnie miasto przeznaczy najwięcej – bo aż 4 miliony złotych. 30 dotacji otrzymają łącznie realizatorzy projektów z zakresu sztuk wizualnych i designu (1 100 000 zł), wsparcie otrzyma też 20 inicjatyw z kręgu literatury i działalności wydawniczej (650 000 zł).

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl