Powiat Poznański w czołówce najlepszych samorządów

Ogłoszono wyniki trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2019 . Powiat poznański, zajmując drugie miejsce, po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych powiatów w Polsce.

W grupie 314 powiatów ziemskich liderami tegorocznego Rankingu Finansowego okazały się: powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), powiat poznański (woj. wielkopolskie) i powiat bielski (woj. śląskie). Spośród 235 gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały: Józefów (woj. mazowieckie), Puszczykowo (woj. wielkopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie).

Ekonomiści, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, bazując na oficjalnych sprawozdaniach finansowych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

– To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju „małej ojczyzny” – powiedział Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Jednym ze wskaźników oceny w rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Powiat poznański w ostatnich latach wyróżniał się na tle innych powiatów inwestycjami zrealizowanymi z dotacji unijnych.

Przez minione lata zainwestowaliśmy w oświatę, drogi, zdrowie czy ekologię ponad 120 mln zł, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Nie ma praktycznie branży, w którą nie ulokowalibyśmy unijnych środków. Bez tych pieniędzy marzenia i plany budowy silnego powiatu zostałby w naszych głowach i, co najwyżej, na papierze – ocenił Jan Grabkowski.

Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną w czasie VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu w Karpaczu.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl