Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, kołem napędowym dla inwestorów

„Chcemy stać się na nowo stolicą polskiej przedsiębiorczości” mówiła podczas inauguracji Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska poseł Jadwiga Emilewicz. Siedziba strefy mieści w pawilonie nr 10 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Polska Strefa Inwestycji, w ramach której działają Specjalne Strefy Ekonomiczne, planuje nowe działania w Wielkopolsce. Funkcjonowanie strefy na terenie MTP sprawi, że skorzystają na tym miejscowi przedsiębiorcy. Będą mogli uzyskać informację z korzyściach płynących z rozliczeń podatkowych. Znacznie przyspieszy też sam proces wydawania decyzji o wsparciu, a to z kolei, gwarantuje rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych w Wielkopolsce. Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,

Wielkopolska przyciąga inwestorów atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, doskonałym położeniem geograficznym, bardzo dobrą siecią komunikacyjną, nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną i profesjonalnymi zasobami ludzkimi. Dlatego tak ważne jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, poprzez wypromowanie korzyści, które płyną z rozliczeń w ramach PSI: zachęt inwestycyjnych i podatkowych. Każda złotówka, która zostaje w kieszeni przedsiębiorcy, oznacza reinwestycje, te z kolei stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – mówi Minister Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

– Trzy lata temu, w tym miejscu, składałam swoje obietnice wyborcze. Chcielibyśmy, żeby Poznań i Wielkopolska, w której jest najwięcej działalności gospodarczych, stały się na nowo stolicą polskiej przedsiębiorczości – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, posłanka PiS i była wicepremier.

 

W dniu inauguracji PSI Wielkopolska, powołana została Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Jej rolą będzie inicjowanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego naszego regionu.

Ważnym zadaniem Rady będzie również przedstawianie władzom samorządowym rekomendacji w zakresie działań na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej terenów, którymi administrują – mówi Magdalena Hilszer, Wiceprezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Jak wnioskować o wsparcie w ramach PSI?

Do 2018 roku preferencyjne warunki inwestowania ograniczone były do terenów Specjalnych Stref Ekonomicznych. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ustalone zostały kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie całej Polski. Przedsiębiorca z branży produkcyjnej lub nowoczesnych usług dla biznesu składa wniosek do SSE – zarządzającej danym obszarem, o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym regionie i wielkości inwestującego przedsiębiorstwa. W Wielkopolsce można uzyskać pomoc publiczną w wysokości do 45% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że inwestor nie odprowadza podatku dochodowego do wysokości przyznanego wsparcia, nawet przez 10 lub 15 lat.

Siedziba PSI Wielkopolska mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 10.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl